ข้อความความสุข ความประทับใจของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ที่มีต่อการจัดกิจกรรม “ อบอุ่นสายใยอนุบาลเชาวน์ดี ” ประจำทุกปีเป็นเสมือนภาพสะท้อนที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดปี

ความประทับใจในครั้งนี้  ได้เห็นความสุข  และความตั้งใจของเด็กๆ  ทำให้มีความสนุก และช่วยเป็นกำลังใจอยู่หลังเวทีตลอด  มีการวางแผนการจัดงานดี  ทำให้ผู้ชมไม่เบื่อ สามารถดึงคนดูให้อยู่ในงานได้จนจบทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหารเด็กๆ อยากไปร่วมงานแสดง เมื่อจบงานแล้วขออยู่ต่อ เพื่อดูเพื่อนๆ แสดงว่ากิจกรรมนี้สนุกจึงดึงดูดเด็กไว้ได้ สรุปภาพรวมดีมาก  ควรจัดให้มีเป็นประจำทุกปี

 

บันทึกเมื่อ มีนาคม 2557

 

NDF_7065

NDF_7071

NDF_7879

NDF_7886

NDF_7901