Facebook

Chaowdee School | Contacts

สถานที่ตั้ง
833 ซอย กรุงธนบุรี 6 - เจริญนคร 28
เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 8:00น. - 15:00น.
สามารถนัดวันเสาร์ได้โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

เบอร์โทรติดต่อ: 02-437-6270, 02-860-9357
Fax: 02-437-6270, 02-860-9357
E-mail: chaowdeeschool@gmail.com

text_front_mainstatement

Guests

โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีแหล่งเรียนรู้เพื่อนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทุกปีที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีมีโอกาสได้ตอบแทนสังคมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานฝึกปฏิบัติ วิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบัน และองค์กรต่างๆ และได้รับคำขอบคุณจากบันทึกสมุดเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเด็กยุคใหม่ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขของประเทศชาติ

นิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ทำให้เห็นว่าเป็นโรงเรียนอนุบาล ที่มีความน่ารัก มีองค์ประกอบครบถ้วน และส่งเสริมเด็กๆ ได้ครบทุกด้าน ทำให้เด็กที่นี่น่ารักและเป็นเด็กฉลาด กล้าแสดงออก มีความคิดเป็นของตัวเองจากการที่ได้ชมงานศิลปะของเด็กๆ ทำให้เห็นว่าเด็กที่นี่มีความคิดสร้างสรรค์และเก่งทุกชั้นปีเลย (น.ส. นลินทิพย์ คร้ามอยู่ )

เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่น่าอยู่มากค่ะ กิจกรรมทำให้เด็กสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ สอนทักษะหลายๆ ด้าน มั่นใจว่าเด็กที่เรียนจากที่นี่ ต้องมีความสามารถหลายๆ ด้าน และเป็นคนดีแน่นอนค่ะ การจัดการเรียนการสอนที่นี่ดีมากค่ะ น่าสนใจดี จะนำข้อมูลไปใช้บ้างนะคะ ( น.ส. วรัญญา ศรีพานิช )

รู้สึกสนุกและประทับใจโรงเรียนมากค่ะ บรรยากาศดี สะอาด และมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนก็สนุกสนาน เด็กๆ ดูมีความสุขและสนุกกับการเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ของเด็กๆ มากมาย เด็กๆ ได้ลงมือทำผลงานที่หลากหลาย มีความเป็นตัวของตัวเอง บรรยากาศโรงเรียนอบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ เด็กๆ น่ารักมากๆ ( น.ส. โสภิชา ทัศนียกุล )

รู้สึกประทับใจมากค่ะ บรรยากาศในโรงเรียนมีความเป็นกันเองน่าอยู่ เด็กๆ น่ารักทุกคน และเก่งมากๆ โดยเฉพาะด้านศิลปะ ผลงานมีความสร้างสรรค์ดีมากเลยค่ะ กิจกรรมงานแต่ละอันน่าสนใจมาก มีการผสมผสานเทคนิคหลายอย่าง ทำให้งานของน้องๆ มีพัฒนาการที่ดีมาก คุณครูก็น่ารักทุกคนค่ะ บรรยกาศในการเรียนดี ขนาดห้องเหมาะสมกับจำนวนเด็ก ห้องน้ำก็สะอาดมากเลยค่ะ ( น.ส. สิรินดา ฉัตรชัยชูเกียรติ )

February 7th, 2013|

นิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้สึกประทับใจทั้งการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ เด็กๆ ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นตัวของตัวเองน่ารักมากๆ ค่ะ และสิ่งที่ประทับใจมากๆ คือ ผลงานศิลปะของเด็กๆ งานดีและน่ารักมากๆ ทุกงานดูแสดงออกมาจากใจ ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีนะคะ ชอบโรงเรียนมากๆ ค่ะ ( น.ส. ยลัสวัล วิทิตจีราธนากุล )

ได้เห็นน้องๆ เด็กๆ ยิ้มอย่างมีความสุขขนาดนี้ในห้องเรียนก็รู้สึกดีใจที่เด็กๆ ได้ มีโอกาสดีๆ ที่ได้เรียนในโรงเรียนแบบนี้ ก็แอบรู้สึกอิจฉานิดๆ ที่ตัวเองไม่ได้เรียนแบบนี้บ้าง การเรียนการสอนสนุกดีค่ะ บรรยากาศดีมาก มีกิจกรรมหลากหลาย เรื่องศิลปะไม่ได้เห็นใบคาบเรียน แต่ก็เห็นผลงานที่หลากหลายมาก และดูมีจินตนาการของเด็กๆ ไม่ใช่แพทเทิลตามครู รู้สึกดีใจมากๆ ค่ะ (น.ส. นวพร เลิศฤดีวัฒนวงศ์ )

บรรยกาศของโรงเรียนน่ารักมาก เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ คุณครูเอาใจใส่ทำให้นักเรียนฉลาด มีไหวพริบ สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนการต้อนรับของอาจารย์ทุกคน ทำให้รู้สึกว่าเป็นสถานที่อบอุ่นมาก ( น.ส. ชลิตา ฉายากุล )

จากที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี รู้สึกว่าโรงเรียนมีการใส่ใจในเรื่องสถานที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโปร่งสบาย สะอาดและสวย บรรยกาศของห้องเรียนจัดได้อย่างน่ารัก คุณครูสอนนักเรียนดีมาก เด็กๆ ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนดีมาก ที่นี่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กๆ ทำกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี การเต้นเข้าจังหวะ ซึ่งทำให้เด็กๆ สนุกและมีความสุข ที่ประทับใจที่สุดคงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยอดเยี่ยมมาก ( น.ส. ธนิตา ศรีคงแก้ว )

February 7th, 2013|

นิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ภาพพิมพ์เชือก การระบายสี การประดิษฐ์ ตัดปะ เป็นต้น มีความคิดสร้างสรรค์และสวยงามตามวัยของน้องๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกาย การเต้นประกอบจังหวะ น่ารักมากๆ การแสดงละครก็น่าติดตามมากค่ะ ในด้านสถานที่ก็น่ารัก ดูเหมาะกับวัยเด็กอนุบาลมากค่ะ ( อัญชิสา เอี่ยมพิมพันธ์ )

งานศิลปะเด็กมีหลายอย่างดี บางอันก็ไม่เคยเห็นที่อื่น รู้สึกชอบและประทับใจมาก เพราะได้เห็นวิธีการสร้างงานศิลปะใหม่ๆ หลายแบบมีความน่าสนใจ สามารถนำไปสอนเด็กเล็กได้ในอนาคตเวลาที่ไปฝึกสอน รูปแบบการจัดงานวิชาการดูสวยงามน่าสนใจ มีสีสัน ( น.ส. วริศรา ภวนาราโรจน์ )

ชอบการเรียนการสอนในโรงเรียนนี้มากค่ะ น้องๆ น่ารัก มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปะของน้องๆ ก็สวยมาก แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ มาก น้องๆ ดูมีความสุข สดใสร่าเริง ประทับใจมากๆ ค่ะ ( น.ส. นพรัตน์ จรัสแสงสกุล )

เป็นโรงเรียนอนุบาลที่ดูดีมากเลยครับ เด็กก็มีความสามารถที่หลากหลาย และสิ่งที่ให้เด็กทำก็น่าสนใจและดูแปลกใหม่ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ซึ่งเด็กๆ ที่เรียนก็สะท้อนมาด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้พัฒนาเด็กให้มีคุณค่าและเติบโตต่อไปสู่อนาคตที่สดใสดต่อไปครับ (นายสรัณยู คูณธนกุลวงศ์ )

February 7th, 2013|

นิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์โรงเรียนนะครับ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาสมองและสติปัญญาของเด็ก บรรยากาศน่าเรียนและมีสื่อการสอนที่ดีมากครับ

September 6th, 2012|

น.ส.เพชรรัตน์ อินญาวิเลิศนิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ในโรงเรียนนี้มีแนวคิดหลากหลายที่ดีต่อการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยทุกด้าน ซึ่งข้าพเจ้าชอบในหลายๆสิ่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายผ่านการเต้น การใช้ภาษาหลากหลายอย่างมีความหมาย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ การจัดแสดงให้เด็กๆเป็นอย่างดี การสอนคนตรีในวัยเด็กสิ่งนี้ก็สำคัญกับเด็กในระดับนี้ รวมถึงสุดท้ายการสอนผ่านคอมพิวเตอร์เป็นแนวคิดที่ดีเช่นกันค่ะ เป็นโรงเรียนที่น่าเรียน เด็กๆดูมีความสุข และสามารถส่งต่อเด็กสู่ประถมได้

September 6th, 2012|

นายสนาเรศ มโนมัยงามเลิศนิสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ได้รับรู้สิ่งที่คาดไม่ถึง เช่น ศิลปะของเด็กที่โรงเรียนนี้มีความสวยงามมาก ได้เห็นถึงความสามารถของเด็กที่คาดไม่ถึง ความสามารถทางการเรียนของเด็กที่มากจนน่าตกใจในเรื่องการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นต้น ได้เห็นแนวคิดรวมถึงกระบวนการสอนของโรงเรียนมีจุดเน้น จุดที่ให้ความสำคัญอย่างสมดุลของสมองซึ่งเป็นการสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนาของสมองอย่างลงตัว จนสร้างความเชื่อว่าถ้าจบจากอนุบาลแห่งนี้เด็กจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพและสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ต่อไป

September 6th, 2012|

คุณครูโรงเรียนสมบุญวิทย์

จากการเข้ามาชมผลงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนี้ถือว่าได้สิ่งที่เป็นผลงานที่ให้เห็นของความตั้งใจของเด็กนักเรียนและคุณครูที่สอนได้ดีมาก คุณครูจากโรงเรียนสมบุญวิทย์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และคุณครูที่นี้ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

September 6th, 2012|

น.ส.วรรณี จันทาศรีและคณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินผลสุขลักษณะของโรงครัวของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการรับตรวจประเมิน โดยจากการประเมินพบว่า โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการสุขาภิบาลอาหารได้อย่างดีเยี่ยม จึงขอให้ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนรักษามาตรฐานข้างต้นให้ดีเยี่ยมตลอดไป

May 30th, 2012|

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปฐมวัย)

ขอขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมโรงเรียนนะครับ โรงเรียนน่าอยู่มากครับธนะ
การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนี้ทำให้หนูได้เห็นแนวคิดในการสอนใหม่ๆ หนูจะนำความคิดดีๆ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในอนาคตค่ะ ขอบคุณค่ะYuri Su
รู้สึกประทับใจมากค่ะ ตั้งแต่เดินเข้ามราในรั้วโรงเรียน เห็นผลงานศิลปะของเด็ก ก็เห็นถึงความสามารถของเด็ก และประทับใจว่าโรงเรียนสอนให้เด็กเล็กๆได้อ่านออกเขียนได้ และโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งได้ในอนาคตค่ะสิเรียม

May 1st, 2012|

นายชายชาญ อมรพงษ์มงคลผู้อำนวยการโรงเรียนชาญรัตน์วิทยาและคณะครู

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจแทน ครอบครัวเชาวน์ดี ที่สามารถสร้างแนวทาง สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์สู่สังคมไทย ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไป

May 1st, 2012|