ลานกิจกรรมเช้าสดใส หอมเย็นด้วยดอกมหาหงส์ สีขาว ผลิบานแรกแย้ม เด็กดอมดมอย่างทนุถนอมไม่ให้ช้ำ เด็กๆช่วยกันดูแลดอกไม้บอบบางได้อย่างดี…แล้วหันไปเจอข้าวสารมะลิใหม่ สีขาวในภาชนะ ได้ลองจับหยิบกำเมล็ดข้าวอย่างสนุกมือ และช่วยกันเก็บทุกเมล็ดท่ีตกร่วงหล่นใส่ภาชนะให้เรียบร้อย นอกจากเมล็ดข้าวแล้ว เด็กๆยังสังเกตเห็นตัวมอด แมลงเล็กๆเดินเล่นปะปนกับข้าวสาร จึงลองเอาแว่นขยาย มาส่องดูสังเกตให้ชัดเจนใหญ่ขึ้น แล้วตั้งข้อคิดต่างๆนานาอย่างน่ารัก…แว่นขยายมิได้จำกัดอยู่เพียงนั้น แต่เด็กๆได้ลองไปส่องสิ่งต่างๆรอบตัวและหัวเราะสนุกกับสิ่งท่ีเห็นแปลกไปจากเดิม

DSCF7527

DSCF7529

DSCF7530

DSCF7531

DSCF7532

DSCF7533

DSCF7535

DSCF7550

DSCF7552

DSCF7554

DSCF7555

DSCF7556

DSCF7558

DSCF7562

DSCF7563

DSCF7569

DSCF7570

DSCF7571

DSCF7572

DSCF7573