มะนาว ผลกลมใหญ่เล็ก เป็นท่ีสนใจของเด็กๆเพราะคุณครูหั่นให้เห็นเนื้อใน มีเมล็ด และคั้นน้ำให้ดูใครอยากชิมรสเปรี้ยวของมะนาว ไม่ขัดข้องนะครับ ใช้ปรุงรสอาหารอร่อยหลากหลายเมนู กลับไปคุยกับคุณแม่ท่ีบ้านนะครับ

DSCF7943

DSCF7944

DSCF7945

DSCF7948

DSCF7942

DSCF7951

DSCF7952

DSCF7953

DSCF7956

DSCF7958

DSCF7959

DSCF7960

DSCF7961