ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับระเบียบการได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30น. – 15:00น. และวันเสาร์โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้า โทรติดต่อได้ที่เบอร์ 02-437-6270 และ 02-860-9357