ผลงานศิลปะฝีมือศิลปินตัวน้อยของนักเรียนครับ

ท่านผู้ปกครองสามารถ ชมภาพผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384182034971571.88699.158209544235489

NDF_9765

NDF_9771

NDF_9769

NDF_9760

NDF_9758

NDF_9754

NDF_9752

NDF_9746

NDF_0181

NDF_0176

NDF_0145

NDF_9785

NDF_9791

NDF_9803

NDF_9802

NDF_7806

NDF_7810

NDF_7812

NDF_7814

NDF_7818

NDF_7821

NDF_7823

NDF_7827

NDF_7831

NDF_7833

NDF_7835

NDF_7837

NDF_7839