ได้มีโอกาสพานิสิตสาขาปฐมวัยที่เรียนวิชาศิลปะสำหรับเด็กเล็ก   มาเยี่ยมชมโรเงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี
รู้สึกประทับใจที่คณะผู้บริหาร  และคุณครูต่างให้การต้อนับอย่างอบอุ่น  แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ผลงานศิลปะของเด็ก ๆ ที่มีความสวยงามสมบูรณ์  แสดงความคิดสร้างสรรค์  และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน  ซึ่งดูจากผลงานแล้วทำให้เกิดความสงสัยว่าทำได้อย่างไร   ทางโรงเรียนได้กรุณาให้เข้าไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  ดูเด็กทำงานศิลปะแล้วก็พบว่าเด็กทำได้จริง ๆ  ยอดเยี่ยมมากครับ

ต้องขอขอบคุณอาจารย์จินตนา   เชาวน์ดี    อาจารย์วินัย   เชาวน์ดี  และคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น