เด็กที่โรงเรียนนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมาก  ในทุกระดับชั้นมีการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากๆ  ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อเด็กมากๆ  ในอนาคตข้างหน้า  โดยเฉพาะการอ่าน  เขียน  เด็กที่นี่เขียนหนังสือเก่งมากๆ  อนุบาล 3  แต่เขียนปนังสือได้เป็นหน้าๆ ถือว่าเกินคาดมากๆ
(นายอิทธิกร  บุนนาค  นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการเรียน  การสอน  ได้เห็นผลงานเด็กมากมายในช่วงวัยที่แตกต่าง  จากที่เคยจินตนาการ  การสอนศิลปะเด็กเล็กว่าคงจะเป็นกิจกรรมง่ายๆ  ที่เด็กก็คงทำออกมาได้ไม่ซับซ้อน  แต่เมื่อได้เห็นผลงานจริงๆ  เขาสามารถวาดภาพสื่อความให้ผู้ใหญ่ที่มองงานศิลปะไม่เก่ง  อย่างดิฉันเข้าใจได้  ผลงานศิลปะของเด็กที่โรงเรียนแห่งนี้  เปิดมุมมองทางศิลปะให้ดิฉัน
     การเยี่ยมชมโรงเรียนเชาวน์ดี  สนุกมากแตกต่างจากที่อื่นที่เคยไป  มีให้ทำกิจกรรมพร้อมกับเด็กๆ ด้วย
ขอบพระคุณค่ะประทับใจมาก
(น.ส.ชนิษฐา   จำเนียรสุข  นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
โรงเรียนแม้จะมีพื้นที่ไม่มาก  แต่จัดสรรพื้นที่ได้ลงตัวและเหมาะสมไม่มีที่ไหนที่ให้รู้สึกว่าเล็กเกินไป  การจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทุกด้านพัฒนาการของเด็กและมีทางด้านวิชาการ  และด้านสร้างสรรค์ เช่น  ดนตรี
(น.ส.จันทรัตน์  คุณวรรเวทย์  นิสิตชั้นปีที่ 3)