โรงเรียนน่ารักมากเลยค่ะ  เป็นโรงเรียนที่อบอุ่นเด็ก ๆ น่ารักด้วยค่ะ  พูดคุยด้วยสนุก  ทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป้นอย่างดีและเป็นกันเอง  อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมศิลปะกับเด็ก ๆ และได้แลกเปลี่ยนผลงานกัน  ประทับใจมากค่ะ
(น.ส.กมลพร  อ่วมเพ็ง   นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
รู้สึกชื่นชมกับการทำกิจกรรมทีมีความหลากหลาย  ความสามารถของเด็ก ๆ สูงมาก ๆ  โรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่ประทับใจคือการทำงานด้านศิลปะ  มีความหลากหลาย  และพัฒนาเด็กได้หลายด้าน  ประทับใจคุณครูที่โรงเรียนใจดี
 และเต็มใจพาเที่ยวชมโรงเรียนอย่างเต็มที่  ขอบคุณค่ะ
(น.ส.นวพร   อัจฉริยะเกียรติ   นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
เด็ก ๆ ที่โรงเรียนมีความสามารถทั้งด้านศิลปะ  และวิชาการอย่างการอ่านหนังสือ  คิดเลข ฯลฯ   รู้สึกประทับใจความสามารถทางศิลปะเป็นพิเศษเพราะจากผลงานที่แสดง  จะเห็นว่าเด็ก ๆ วาดภาพมีรายละเอียดครบถ้วน  เช่นภาพคนมีรายละเอียดของตา หู จมูก ปาก แขน ขา ฯลฯ ถูกต้อง และสวยงาม
    การบ้านของผู้ปกครอง  เป็นความคิดที่น่าสนใจ  เพราะผู้ปกครองมักคิว่าลูกอยู่ในมือครู   เป็นหน้าที่ของครูที่จะสั่งสอนเด็ก  แต่ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของพ่อ  แม่  และครูร่วมกัน  การมีการบ้านให้ผู้ปรกครองก็ช่วยให้ผู้ปกครองเข้สใจวิธีการทางจิตวิทยา  การพูดกับเด็กที่ถูกต้อง  เด็กจะได้มีการเรียน  การสอนที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียน  เป็นเด็กที่พ่อแม่และครูคาดหวังไว้
    เด็ก ๆ ก็น่ารัก และไม่กลัวแม้จะมีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนค่อนข้างมาก  เด็กยังมีสมาธิกับกิจกรรมของคุณครูอยู่  รู้สึกประทับใจค่ะ
(น.ส.ลลิตธรณ์   พรนฤภัทรพงศ์   นิสิตชั้นปีที่ 3)