รู้สึกชื่นชมในการใช้ศิลปะ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  และชั้นอนุบาล เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ  มีงานศิลปะที่หลากหลายและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  และมีการสร้าง ( Self  estreem )  ให้กับเด็กดดยการนำผลงนของเด็กมาแสดง  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
(นายณัฐพงษ์   หน่างเกษม  นิสิตชั้นปีที่ 3)

 
ประทับใจกรจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ทำศิลปะ  และไอเดียในการให้เด็กทำศิลปะ  นั้นดูแตกต่างจากโรงเรียนอื่นดูสร้างสรรค์  และน่ารักมากค่ะ  อีกทั้งการสอนที่แม้ว่าเด็กจะทำศิลปะเยอะแต่เด็กก็สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างชัดเจน   มีการเขียนที่ทำให้ประทับใจมากเด็กอนุบาล 3 สามารถเขียนนิทานได้อย่างเป็นเรื่องราว
(น.ส.ปาริชา   กนันพรานนท์  นิสิตชั้นปีที่ 5)

 
วันนี้ได้มีโอกาสมาดูการจัดกิจกรรม  การทำผลงานศิลปะ  การสอน  และผลงานศิลปะของโรงเรียน
ข้าพเจ้าชอบมากค่ะ  เพราะทุกสิ่งที่โรงเรียนจัดให้นั้น  มีความหลากหลายมากอาจดูไม่เหมาะกับวัยในเรื่องของการเขียน  แต่โรงเรียนสามารถสอนและจัดกิจกรรมมฝึกฝนเด็กจนเด็กทำได้  ก็รู้สึกทึ่งค่ะ  ประทับใจกับผลงานของน้อง ๆ มาก  สวยยิ่งกว่าข้าพเจ้าทำเองอีกค่ะ  ขอขอบคุณโรงเรียนมาก ๆ ค่ะ  ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เยี่ยมชมโรงเรียน  ได้เห็นสิ่งดี ๆ ของโรงเรียน  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
(น.ส.ชลลดา   เจริญลาภกุล  นิสิตชั้นปีที่ 3)