Facebook

Chaowdee School | Contacts

สถานที่ตั้ง
833 ซอย กรุงธนบุรี 6 - เจริญนคร 28
เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 8:00น. - 15:00น.
สามารถนัดวันเสาร์ได้โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

เบอร์โทรติดต่อ: 02-437-6270, 02-860-9357
Fax: 02-437-6270, 02-860-9357
E-mail: chaowdeeschool@gmail.com

text_front_mainstatement

Information

กิจกรรมสารพันมากด้วยสาระที่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนแห่งความสุขของคุณครูของผู้ปกครองตลอดจนผู้เยี่ยมชมโรงเรียนของเรา

มะลิ ดอกไม้สีขาวกลิ่นหอม

มะลิ ดอกไม้สีขาวกลิ่นหอม แตกดอกเต็มต้นท่ีบ้านสวน รับเชิญเป็นครูมะลิ ท่ีสอนเด็กๆให้รู้จักกลิ่นหอม เมื่อยามสูดดม รู้สึกสดชื่นสัมผัสได้ด้วยจมูก เด็กๆต่างยิ้มอารมณ์ดีเมื่อยามได้ดมกลิ่นหอมของดอกมะลิ

 

August 26th, 2015|

กิจกรรม ฟางข้าว

ฟางข้าว จากต้นข้าวแห้งในนาโดนอัดเป็นฟ่อนมาเป็นสื่อการสอนให้เด็กๆรู้จัก ลองจับความนุ่ม เป็นเส้น ใช้เป็นอาหารแห้งของสัตว์ม้า วัว ควายได้หรือจะใช้ความนุ่มมารองเป็นท่ีนอนอบอุ่นให้เป็ดไก่ได้ดี แต่เด็กๆตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขอนอนท่ีนอนนุ่มๆท่ีบ้านอย่างเดิมดีกว่า ฟางข้าวเป็นแน่

August 26th, 2015|

ครูด้วง คือแขกรับเชิญของเรา

ครูด้วง คือแขกรับเชิญของเรา … เด็กๆพากันสนใจด้วง แมลงปีกแข็งสีดำตัวเล็กท่ีมีขาสามารถเกาะติดสิ่งต่างๆได้ดี เด็กๆต่างล้อมวงกันดู ฟังคุณครูให้ความรู้อย่างตั้งใจ กล้าทดลองให้ด้วงเดินบนมือ บนแขน ไต่ตามเสื้ออย่างต้องออกปากชมว่า หนูน้อยกล้าเก่งจริงๆ..ครูด้วง ของเด็กๆคงต้องลาออกไปอยู่ในธรรมชาติตามต้นไม้ เหมือนท่ีบินมาเองแล้วก็กลับบ้านได้เอง

August 25th, 2015|

งานวันวิชาการ “การพัฒนาเด็กยุคใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning”

นิสิตภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจกรรม ผลงานการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning และร่วมสนุกกับการพัฒนาศักยภาพสมองโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เมื่อวันท่ี 14 พ.ย. ท่ีผ่านมาครับ

ผลงานบางส่วนของเด็กๆ ครับ

 

 

 

 

 

November 14th, 2014|

วันไหว้ครู

โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน  2557 เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูโดยนำมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาปรับใช้ให้มีความร่วมสมัยดังนี้ 

การประกอบพิธีไหว้ครู        เป็นประเพณีไทยที่ศิษย์รักของคุณครูจะนำเครื่องสักการะมามอบให้ คุณครู และกล่าวปฏิญาณตนว่า   จะเคารพเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของคุณครู   ขอให้คุณครูรับตนไว้เป็นศิษย์โดยพิธีไหว้ครูนิยมทำกันในวันพฤหัสบดีของเดือนมิถุนายนของทุกปี

การไหว้ครู  คือ  การที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ   เรามีประเพณี การไหว้ครูมาแต่โบราณ  เราไหว้ครู เพราะเราเคารพในความเป็นผู้รู้และความมีคุณธรรมของท่าน  เครื่องสักการะ ในพิธีไหว้ครูมี  3  อย่าง   ” หญ้าแพรก      ข้าวตอก     ดอกมะเขือ ”  โดยมีความหมายดังนี้

หญ้าแพรก     เป็นชื่อหญ้าชนิดหนึ่งที่อดทน    แม้ในหน้าแล้งจะเหี่ยวเฉาไปบ้าง   แต่ถ้าได้รับน้ำก็พร้อมจะเจริญ งอกงามในทันที เปรียบเสมือนเด็กผู้มารับการเล่าเรียน   อบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ก็พร้อมที่จะรับรู้นำไปปฏิบัติ ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม
ข้าวตอก    คือ การนำข้าวมาคั่วแล้วแตกออก พองออกเปรียบเหมือนปัญญาความคิดที่แตกฉาน  เพิ่มพูน  เช่นเดียวกับข้าวตอกที่เมื่อโดนคั่ว  ( ครูอบรมสั่งสอน )   โดนความร้อนก็จะแตกพองออกมีปริมาณมากขึ้น
ดอกมะเขือ     ดอกมะเขือทุกประเภท    หน้าดอกจะก้มลงดินเสมอ  สามารถเกิด และแพร่กระจายได้ทั่วไป  เปรียบเสมือนลูกศิษย์แสดงความเคารพ  อ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ เป็นผู้มีปัญญาความคิดพร้อมจะเกิด และพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกเวลา  ทุกสถานที่

June 26th, 2014|

กิจกรรมจากพี่ๆ Enfagrow A+

พี่ๆ จาก Enfagrow นำเสียงหัวเราะและความสนุกมาที่โรงเรียน พร้อมกิจกรรมต่างๆ เสริมทักษะเด็กๆ พร้อมด้วยของฝากให้กับเด็กๆ ทุกคน

 

 

June 18th, 2014|

บ้านหนูสุขสันต์ไร้ควันบุหรี่

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการงดสูบบุหรี่โลก  ( World  No  Tobacco  Day ) บุหรี่ คือ ยาเสพติด  เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก  พ.ศ. 2557  โดยองค์กรอนามัยโลก “Raise  taxes  on tobacco”  กระทรวงสาธารณสุข  ให้คำขวัญว่า บุหรี่ : “ภาษียิ่งเพิ่ม  คนตายยิ่งลด”

โรงเรียนและบ้าน คือ คุณครูผู้ใกล้ชิดลูกมากที่สุดที่มีส่วนร่วมรณรงค์ การละลด เลิกสูบบุหรี่ คุณครูที่โรงเรียนได้ให้ความรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติดนิโคติน  สอนเด็กๆ ท่องคำกลอนบุหรี่มีสารพิษ สอนเด็กๆ ร้องเพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวทักษะร่างกาย สร้างแรงจูงใจ ความประทับใจ ปลูกฝังสิ่งดีงามให้ลูกในวัยเริ่มต้นมีความสุขอย่างไร้ควันบุหรี่

 

May 30th, 2014|

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม

บรรยากาศในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2557 เด็กเล็กเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆท่ีโรงเรียน มีสังคมกับเพื่อนกับคุณครู อย่างค่อยเป็นค่อยไป เด็กน้อยเรียนรู้ด้วยสาระสนุกพร้อมกับการเล่น ท่ีสร้างความไว้วางใจ เป็นคนรู้ใจกัน เหมือนเป็นบ้านแห่งความรู้ มีผู้ใหญ่ใจดีเหมือนผู้ปกครองท่ีบ้าน อนุบาลเชาวน์ดี ขอขอบคุณท่านท่ีให้โอกาสเราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆ ครับ

 

May 23rd, 2014|

ความน่ารักสดใสของเด็กน้อยในวันเปิดเรียน

โรงเรียนแห่งแรกของลูกคือบ้านอบอุ่น คุณครูคนแรกของลูกคือคุณพ่อคุณแม่ที่รักของลูก โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี คือ สถานศึกษาและบ้านหลังที่สองของเด็กน้อย คุณครูสอนเด็กน้อยด้วยความรัก ความเข้าใจ เด็กน้อยร้องเพลงสนุก ท่องกลอนสนุก เรียนรู้อย่างมีความสุข เรามาโรงเรียน เรามีคุณครูที่โรงเรียนของเรา เรากลับบ้าน เราก็มีคุณครูที่บ้านของเรา
May 19th, 2014|

บรรยากาศในห้องเรียน

มาแอบดูเด็กๆ ในเวลาเรียนกันครับ

 

November 21st, 2013|

กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 2

บรรยากาศกีฬาสีที่เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกิจกรรมกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556

November 18th, 2013|

บรรยากาศช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

การมาถึงโรงเรียนเช้าๆ นั้นจะช่วงให้เด็กๆ ได้ปรับอารมณ์ก่อนเข้าเรียนได้อย่างดี เด็กๆตื่นเช้าๆมาเรียนกันนะครับ

 

November 13th, 2013|

กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 1

บรรยากาศกีฬาสีที่เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกิจกรรมกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556

 

November 11th, 2013|

วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 วันแรก

บรรยากาศความสนุกสนานของเด็กๆ ที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

 

November 4th, 2013|

Kids Cuisine ช่วง October term

คอร์สทำอาหาร Kids Cuisine เป็นคอร์สเสริมสำหรับนักเรียนที่สนใจในการทำอาหาร ได้เรียนรู้ทักษะศิลปะการทำอาหาร และได้ทำอาหารจริง สามารถทานได้ ดูแลการสอนและสอนโดย เชฟมือาชีพ พงศกร ลิขิตพรสวรรค์ และทีมงาน Kitchen Always

 

October 1st, 2013|