Facebook

Chaowdee School | Contacts

สถานที่ตั้ง
833 ซอย กรุงธนบุรี 6 - เจริญนคร 28
เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 8:00น. - 15:00น.
สามารถนัดวันเสาร์ได้โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

เบอร์โทรติดต่อ: 02-437-6270, 02-860-9357
Fax: 02-437-6270, 02-860-9357
E-mail: chaowdeeschool@gmail.com

text_front_mainstatement

Guests

โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีแหล่งเรียนรู้เพื่อนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทุกปีที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีมีโอกาสได้ตอบแทนสังคมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานฝึกปฏิบัติ วิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบัน และองค์กรต่างๆ และได้รับคำขอบคุณจากบันทึกสมุดเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเด็กยุคใหม่ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขของประเทศชาติ

นงนภัทร อยู่เลิศศรีพนา สวนแก้วมณีฑิฆัมพร เดชะคุปต์พรทิพย์ สกุลหล้า

ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ขอชื่นชมว่ากิจกรรมดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำไปพัฒนานักเรียนอนุบาลต่อไป (โรงเรียนสังกัดเขตคลองสาน )

May 1st, 2012|

การประปานครหลวง สำนักประปาสาขาตากสิน

วันนี้มีโอกาสมาเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปตรวจคุณภาพน้ำ และเชิญชวนโรงเรียนเข้าโครงการน้ำประปาดื่มได้ ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือดีมาก ทำให้พวกเราทำงานได้อย่างราบรื่น ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนมากที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดี การประปานครหลวงรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน และมีความตั้งใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางโรงเรียนและผู้ปกครองนะคะ ต้องฝากให้โรงเรียนดูแลถังพักน้ำและเครื่องกรองด้วยค่ะ
ปล. เด็กๆ น่ารักมากๆเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2554

April 7th, 2012|

นางอัชฌาวรรณ มุสิกประณีต

ความประทับใจงาน “อบอุ่นสายใย อนุบาลเชาวน์ดี”
ในฐานของคุณแม่ ด.ช. จิรภัทร มุสิกประณีต (น้องแปลน) ตลอด 4 ปี ต้องขอบอกว่าประทับใจทุกปีและเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นแตกต่างไปทุกปี ดีใจที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกและเด็กๆ ทุกคน จะเห็นว่าเด็กๆ มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมการแสดงกับเพื่อนๆ ในฐานของคุณแม่อยากให้มีการจัดงานนี้ให้เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน คือมีคู่กับการสำเร็จการศึกษาของเด็กๆ ไปตลอด มีหลาน ( ลูกของน้องสาว) ที่โรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ ทั้งน้องสาวและหลานสาวได้ไปร่วมงานของอนุบาลเชาวน์ดีแล้ว บอกว่าอยากให้ที่โรงเรียนของลูกสาวมีบ้าง อยากเก็บไว้ในความทรงจำ ( ซึ่งเป็นความทรงจำที่สมบูรณ์แบบที่สุด ) ทั้งนี้ขอขอบคุณทางโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี เป็นอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่ดีแบบนี้ เพราะว่าจะมีวันที่แบบนี้ ทางโรงเรียนตลอดจนครูทุกท่น ต้องเหนื่อยมากๆ ไหนจะสอนหนังสือ และยังต้องเสริมกิจกรรมอีกเข้าใจเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

March 9th, 2012|

ว่าที่ พ.ท.ประดับเกียรติ จันทร์ไทยประธานโปรแกรมหลักสูตรการสอนฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันนี้อาจารย์โปรแกรมหลักสูตรการสอนและประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ผศ.อุไร จันทปัตตุการ , อ.ดร. ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์และ อาจารย์ ร.ท. สุวนันท์ ศรีทองลัทธิกุล พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 72 คน และนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 1/2553 และรุ่นที่ 2/2554 รวม 16 คน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ในรูปแบบของ ร.ร.อนุบาลเชาวน์ดีแห่งนี้
กระผมและคณะศึกษาดูงานทุกคน ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาจากท่านอาจารย์จินตนา ท่านอาจารย์วินัย และคุณครู นักเรียน ที่ได้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานอย่างมีคุณค่า แก่คณะศึกษาฯ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อขอความรู้ในโอกาสต่อๆ ไป เพื่อที่จะได้ทำสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่าจากอนุบาลเชาวน์ดีแห่งนี้ เป็นสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาในอนาคตสืบต่อไป
ขอกราบขอบพระคุณ

March 1st, 2012|

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีที่ให้โอกาสคณะนิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมวิชาการส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา เรื่อง “เด็กน้อยเติบโตอย่างสร้างสรรค์” อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในวิชาชีพครูและการประกอบวิชาชีพในอนาคต
นอกจากนี้พวกเรายังมีความประทับใจ ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ให้อิสระในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง รวมถึงคณะครูและผู้บริหารที่มีเทคนิควิธีการสอนและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

รู้สึกสนุกและประทับใจมากกับการต้อนรับและเด็กๆ ได้ความรุ้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ ได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนจริง นอกจากนี้ยังได้พบเรื่องที่น่าสนใจ เช่น ผลงานของเด็กๆ ที่ดูพัฒนาเกินวัย แสดงให้เห็นว่าสมองของเด็กรุ่นนี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้น

เป็นโรงเรียนที่อบอุ่น น่ารักมากๆ เลยคะ เด็กๆ น่ารักมาก สดใส ร่าเริง ได้ทราบเทคนิคการสอนมากมาย

โรงเรียนน่ารักมากครับ เด็กๆ มีพัฒนาการทางศิลปะดีมาก ชอบมากครับ อบอุ่นมาก ขยันทำสื่อการสอนด้วย คุณครูก็ทันสมัย สรุปแล้วประทับมากครับ
สนุกมากเลยค่ะ ได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆ และเรียนรู้การเรียนการสอนเด็กเล็ก ประทับใจค่ะ
เด็กๆน่ารักมากค่ะ ชอบมากๆ ปรับใจในความสามารถของเด็ก อยากมาพบเด็กๆ บ่อยๆ

วันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี และได้ร่วมทำกิจกรรมมากมาย รู้สึกสนุกมากๆ เด็กๆน่ารักและเก่งทุกคนเลย มีผลงานของเด็กๆ มากมาย แต่ละชิ้นสวยๆ มีความสร้างสรรค์แตกต่างกันดีมากๆ ประทับใจมากเลยค่ะ

วันนี้ได้อะไรๆกลับไปเยอะมากค่ะสนุกมาก ขอบคุณค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยค่ะ เด็กๆน่ารักมาก

วันนี้ได้เห็นผลงานศิลปะของเด็กๆ แล้วรู้สึกอึ้งกับความสามารถมากเด็กเก่งมาก สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กได้ทำและได้ลองทำ

เป็นโรงเรียนที่เด็กๆดูมีความสุขกับการเรียนรู้ มีกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะหลายวิธี ได้เห็นความคิดที่ถ่ายทอดมาจากเด็กๆ และคุณครูได้นำงานเด็กๆมาแสดงให้เด็กเกิดความมั่นใจและภูมิใจ

ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย รู้สึกสนุกสนานและรู้สึกว่าเด็กสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างได้ดีเกินความ คาดหมาย

ประทับใจกิจกรรมและผลงานทุกชั้น ภูมิใจในความรู้เป็น ครุศาสตร์ สิลปะ จุฬฯ ส่วนตัวชอบกิจกรรมและอยากจะเปิดโรงเรียนอนุบาลแบบนี้

สนุกมากค่ะได้ทำกิจกรรมกับน้องๆ น้องๆน่ารักทุกคนเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้ฉลาดมากคะ ที่บ้านก็มีหลานที่ยังเด็กๆอยู่ 2 ขวบ คิดว่าจะเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับหลานคะ แล้วรู้สึกว่าประทับใจในตัวน้องๆ โรงเรียนก็น่ารักมาก โปรแกรมที่ให้ดู รู้สึกชื่นชมคุณพ่อที่ทำโปรแกรมได้เก่งมาก รู้สึกว่ายังทันสมัยอยู่

รู้สึกสนุกสนานและประทับใจในผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดและน้องๆพี่ๆครูทุกท่านในการตอนรับเป็นอย่างดี มีการให้ทำกิจกรรมที่เด็กๆทำ เป็นความรู้สึกที่แหลกใหม่และสนุกสนาน ทำให้เห็นการสอนที่ชัดเจนและมีการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆทั้งโต๊ะเก้าอี้ หรือห้องน้ำที่เหมาะกับเด็กอนุบาลอีกด้วย

สนุกมากๆค่ะ ได้มาดูผลงานของเด็กๆซึ่งน้องๆมีความสามารถกันมากๆ ตัวเราเองก็นำผลงานของน้องๆมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะของเราได้เอง แล้วก็ได้ร่วมเต้นกับเด็กๆ รู้สึกประทับใจมากค่ะสนุกแล้วก็ชอบมากค่ะ เหมือนได้ย้อนวัย ส่วนการทำกิจกรรมขดลวดก็สนุกเหมือนกันค่ะ ได้ทำศิลปะที่ชอบร่วมกับเด็กๆที่น่ารักค่ะ แล้วโปรแกรม COMPUTER ก็ทำให้ได้เห็นข้อดีของโปรแกรมค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ตื่นเต้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าจะได้มาโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี แล้วค่ะชอบนักเรียนมาก ได้รับประสบการณ์จริง แล้วสบายใจมากค่ะ ประทับใจมากค่ะผลงานของน้องๆ ดีมากเลยค่ะ

สนุกสนานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ใกล้ชิดกับเด็กๆอนุบาลขนาดนี้ ทำให้ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆและรู้สึกสนใจในศิลปะเด็กอนุบาลมากขึ้น ได้เห็นว่าพัฒนาการในช่วงนี้ของเด็กสำคัญมาก

วันนี้สนุกมากค่ะ ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง ได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กและลองทำกิจกรรมขดลวดเป็นรูปร่าง ภาพต่างๆ ได้ดูผลงานของน้องๆ และได้แนวความคิดในการจัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความหลากหลาย

รู้สึกสนุกกับการร่วมทำกิจกรรม ทั้งเต้นประกอบจังหวะ และขดลวด ชอบเทคนิคการสอนที่มีการร้องเพลง เพื่อจดจำสระ ซึ่งจะทำให้เด็ก จดจำง่ายขึ้นและเด็กๆ ก็รู้สึกชอบ มีการสร้างโปรแกรมการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก ถือได้ว่าที่นี่มีการสอนที่เหมือนกับการนำศาสตร์ต่างๆ เข้ามาใช้สอนได้อย่างเหมาะสม และช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่ รู้สึกว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์ กล้างแสดงออก มีความมั่นใจในตนเองเป็นเด็กที่ร่าเริงสมวันดีค่ะ

รู้สึกประทับใจทางกิจกรรมที่โรงเรียนจัดต้อนรับคณะนิสิตในวันนี้ และได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ยังได้รับแนวคิดใหม่ในการเป็นครู ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดีเป็นอย่างสูงค่ะ

รู้สึกประทับใจโรงเรียนทั้งบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน คณะครูและผู้บริหารรวมถึงน้องๆ น่ารักมากๆ ค่ะ ได้แนวคิดดีดีไปคิดและทำต่อหลายอย่างเลยค่ะ ความภาคภูมิใจในการเรียนครู ที่เป็นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพในอนาคตที่ดีมาก ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ

February 17th, 2012|

น.ส. วรรณี จันทาศรีนาย ศุภกิจ สุรจินดนาภรณ์นายทิฆัมพร เดชะคุปต์

วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการโรงเรียน ได้พบเห็นการบริหารจัดการด้านโภชนาการของนักเรียน มีการส่งเสริมและพัฒนาการตามวัยของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคุณครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2554

February 1st, 2012|

ร.ต.อ. วุฒิชัย เปียแดงร.ต.ต. จิตติชัย อริพ่ายด.ต. ทวีป เคร่งวิรัตน์ด.ต. ยงยุทธ นนท์ผาส.ต.อ. สายันต์ วรรคไธสงนาย ประวิทย์ พังแก้ว

วันนี้ทางสน. สำเหร่ โดย พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผกก. สน.สำเหร่ ได้จัดให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมชุมชน โรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประชาชน ครู นักเรียน ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ จึงขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

February 1st, 2012|

อ. ทินกร บัวพูลรร. สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ขอขอบคุณมากที่ให้โอกาสนิสิตเข้าเยี่ยมชมทุกปี แต่ละปีมีงานใหม่ๆ ให้ชม รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่มา พี่ทั้งสองเป็นตัวอย่างให้น้องๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานวิชาชีพครูของเด็กๆ
ขอบคุณครับ

January 1st, 2012|

พญ. แก้วใจ กิจรุ่งไพบูลย์ทบ. สมพล ธารสินทรัพย์

วันนี้คณะทันตบุคคลากร จากทองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้มาสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ในกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ตามโครงการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ กรุงเทพมหานคร โดยได้ตรวจฟันเด็กจำนวน 33 คน
ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและเด็กนักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2554

January 1st, 2012|

นิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้พวกหนูมาเยี่ยมชมการศึกษาที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กๆ อย่างสนุกสนาน ขอบคุณที่ทำให้ประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

January 1st, 2012|