ของเล่นไม่ไร้สาระ เราเรียนรู้ผ่านการเล่น ทั้งสนุกค้นหาคำตอบท่ีสงสัย ได้ทดลอง ได้สัมผัส ได้เห็น ได้พิสูจน์กับสายตาตัวเอง ลูกบอลพลาสติคเบาๆ กับเรือของเล่นลอยน้ำ เคลื่อนท่ีได้ด้วยแรงลม จริงหรือเปล่า ต้องพิสูจน์เองซะแล้ว…ลอยได้ เคลื่อนท่ีได้ แล้วถ้าของหนักอย่างก้อนหินล่ะ จะเป็นยังไง นักวิทยาศาสตร์น้อย ก็ต้องพิสูจน์หาคำตอบไปพร้อมกับการได้เล่น หย่อนก้อนหินลงน้ำ จมดิ่งลงน้ำอย่างรวดเร็ว…คำตอบเรียนรู้จากการเล่น ช่วยให้เด็กสนุกเพลิดเพลิน ชอบมาโรงเรียน มาดูว่าคุณครูมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้สนุกกันบ้าง…ชวนให้รักโรงเรียนอยากมาโรงเรียนทุกวันเลย

DSCF7568

DSCF7536

DSCF7537

DSCF7541

DSCF7544

DSCF7545

DSCF7546

DSCF7547

DSCF7548

DSCF7549

DSCF7559

DSCF7574

DSCF7575

DSCF7577