น้ำเต้า รูปร่างอย่างนี้นี่เอง ลองยกดูก็มีน้ำหนักนะ แล้วมะพร้าวทั้งลูกท่ีมีน้ำล่ะ โอ๊ะ หนักเหมือนกันเลยแต่อะไรจะหนักจะเบาต้องลองพิสูจน์ด้วยมือน้อยๆของเด็กๆเอง

DSCF7913

DSCF7900

DSCF7901

DSCF7902

DSCF7903

DSCF7904

DSCF7905

DSCF7906

DSCF7908

DSCF7909

DSCF7910

DSCF7911

DSCF7912

DSCF7914

DSCF7915

DSCF7916

DSCF7917

DSCF7918

DSCF7919

DSCF7920

DSCF7921

DSCF7922

DSCF7923

DSCF7924

DSCF7925

DSCF7926

DSCF7927

DSCF7928

DSCF7930

DSCF7931