กิ่งไม้แห้งสีน้ำตาลเปราะเบากว่ากิ่งสด นำมาให้เด็กๆดู หยิบ ลองจับหักกิ่งเดียว หลายกิ่งเหมือนในนิทานเรื่องความรักสามัคคีท่ีให้ข้อคิดจากการรวมตัวของไม้หลายอัน ก็ทรงพลังยากต่อการทำลายโดยง่ายได้

 

 

DSCF7933

DSCF7934

DSCF7935

DSCF7936

DSCF7937

DSCF7938

DSCF7940