ข้อความความสุข ความประทับใจของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ที่มีต่อการจัดกิจกรรม “ อบอุ่นสายใยอนุบาลเชาวน์ดี ” ประจำทุกปีเป็นเสมือนภาพสะท้อนที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดปี

นับเป็นอีกวันหนึ่งที่ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และได้เห็นพัฒนาการของลูกและนักเรียนทุกคน  รู้สึกมีความสุข  และความประทับใจที่ลูกได้แสดงความสามารถ  และกล้าแสดงออกมากขึ้นพร้อมทั้งเพื่อนๆ  ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างมากที่จัดงานนี้ขึ้นมาทุกๆ ปี  ซึ่งแสดงถึงสำเร็จของนักเรียนทุกคน  และทางโรงเรียน  ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ

 

บันทึกเมื่อ มีนาคม 2557

 

NDF_6839

NDF_6876

NDF_7672

NDF_7715

NDF_7935

NDF_7973

NDF_8074